VISI STIT BUSTANUL ‘ULUM LAMPUNG TENGAH
“Mewujudkan Sekolah Tinggi menjadi rujukan studi islam yang unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang Pendidikan Agama Islam”